Juristbyrå Berndt Holmström har avslutat sin verksamhet den 1.3.2018

Jag fungerar också som offentligt köpvittne till den 4.5.2021 då jag faller för åldersbestämmelserna i lagen. 
 

Jag rekommenderar dig att bekanta dig med mina grundläggande kurser om äktenskap, skilsmässa, äktenskapsförord, fastighetsrätt, arv, skifte, samboskap mm på www.juridikpanatet.fi.  

 

Har du konkreta frågor rekommenderar jag att du kontaktar Pamela Fredenberg.

Juridisk byrå Fredenberg Ab, Centralgatan 100, 10300 Karis,
Tel: 040 5896365


vänligen, 


Berndt Holmström, vicehäradshövding

PS Min arbetstelefon och arbetets emailadress är  bortkopplad.

Partner inom bokförings- och disponentärenden är PNC Service Ab