Juristbyrå Berndt Holmström ger dig lösningen på dina problem!
  


Jag lyssnar och hjälper dig med över 30 års erfarenhet i alla frågor gällande juridik utom brottmål, vare sig det är fråga om äktenskapliga frågor,  ett dödsfall i familjen, testamenten, ett arv, en gränsfråga med grannen, ett köp av en sommarstuga, grundande och likvidation av ett företag, ett försäljningsavtal – ja det mesta du kan behöva både personligen och i små företa
g.

Livet är fullt av överraskningar.

Ibland behövs det hjälp att klara sig vidare av någon som har den behövliga erfarenheten och kunskapen. Det kan också löna sig att försöka undvika obehagliga situationer på förhand.

Min verksamhet omfattar i första hand Västnyland eller Karis med omnejd men
över nätet kan jag ge rådgivning oberoende av boningsort.
Jag fungerar också som offentligt köpvittne.

Kontakt får du enklast genom att ringa och komma överens om en tid på tel 0440 471 235 (tisd-torsd kl 10-16).
Kontorstid är vanligen kl. 10-17, men möten kan ordnas även kvällstid vid behov. Jag gör också hembesök.
Jag svarar gärna på e-mail på adressen berndt.holmstrom(at)surfnet.fi.

Välkomna!

Berndt Holmström, vicehäradshövding

Specialrabatt också för Facebook-sidans och Google+ vännerna. Partner inom bokförings- och disponentärenden är PNC Service Ab