Juristbyrå Berndt Holmström ger dig lösningen på dina problem ännu under februari månad 2018!
  

Från den 1.3. tar jag inte nya kunder.

Jag avslutar nu min verksamhet genom att under februari 2018 ge 25% rabatt till nya och gamla kunder på mitt arvode.

Jag rekommenderar dig att bekanta dig med mina grundläggande kurser om äktenskap, skilsmässa, äktenskapsförord, fastighetsrätt, arv, skifte, samboskap mm på www.juridikpanatet.fi.

Jag lyssnar och hjälper dig med över 30 års erfarenhet i alla frågor gällande juridik utom brottmål, vare sig det är fråga om äktenskapliga frågor,  ett dödsfall i familjen, testamenten, ett arv, en gränsfråga med grannen, ett köp av en sommarstuga, grundande och likvidation av ett företag, ett försäljningsavtal – ja det mesta du kan behöva både personligen och i små företag – dock inte i stridiga frågor

Viktigt meddelande på denna länk

Livet är fullt av överraskningar.

Ibland behövs det hjälp att klara sig vidare av någon som har den behövliga erfarenheten och kunskapen. Det kan också löna sig att försöka undvika obehagliga situationer på förhand.

Min verksamhet omfattar i första hand Västnyland eller Karis med omnejd men
över nätet kan jag ge rådgivning oberoende av boningsort.
Jag fungerar också som offentligt köpvittne.

Kontakt får du enklast genom att ringa och komma överens om en tid på tel 0440 471 235 – lämna bud på min telefonsvarare så ringer jag tillbaka, vanligen inom en dag.

Kontorstid är vanligen kl. 10-17, men möten kan ordnas även kvällstid vid behov. Jag gör också hembesök.
Jag svarar gärna på e-mail på adressen berndt.holmstrom(at)surfnet.fi.

Välkomna!

Berndt Holmström, vicehäradshövding

Specialrabatt också för Facebook-sidans och Google+ vännerna. Partner inom bokförings- och disponentärenden är PNC Service Ab