Äktenskapet

Äktenskapet, giftorätten och reglerna kring det presenteras kort i denna föredragsserie.

Äktenskapet dec 2011

Serien kommer att utökas efterhand likasom videoföredragen. Kolla hemsidan för mera information!
copyright logo 2011 Berndt Holmström

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *