Gåvor (i juletid)

I skrivande stund är det en vecka till jul och sålunda en passlig tid att ta upp juridiken kring gåvor.

När det gäller gåvor bör man skilja på lösa gåvor, saker man kan ta i handen, och fast egendom, mark och skog.

Lös egendom som gåva

Huvudregeln är att lös egendom ägs av den som har egendomen i sin hand. Detta betyder i klarspråk, att gåvan byter ägare när man ger den i handen på mottagaren.Lahjapaketti gåvopaket

Detta är ganska naturligt och på så sätt enkelt för en utomstående att förstå. Går jag och bär på en dator eller en telefon, kan alla utgå från att det är min dator eller min telefon.

Samtidigt kan man lita på att en person, som ger sin dator åt mig är ägare, eftersom han har datorn han ger i sin hand.

Undantaget är givetvis om det finns något som får mig att tvivla på att detta är rätt. En person som kommer utspringande från en butik där en vissla tjuter och personer ropar efter honom, och han slänger en telefon i handen på mig och säger: ”här, du får den här” förstår ju alla att det inte stämmer.

Som alltid i juridik är det sunt förnuft som gäller.

Ger man ett gåvolöfte offentligt är man bunden av det. Står man alltså upp på en allmän fest och lovar att ”du, min son, skall få en bil i morgon när du fyller 18 år” har man gjort ett bindande löfte. Hur man sedan driver in bilen om gåvogivaren sen inte kan fullfölja gåvan är en annan sak.

Vill man vara säker på att både en gåva och ett gåvolöfte håller kan man alltid bekräfta handlingen eller löftet skriftligen.

Dessutom måste både gåvogivaren och gåvotagaren ha rättslig handlingsförmåga, ha rätt att göra rättsliga handlingar, de får inte vara minderåriga eller under intressebevakare.

Fast egendom

Fast egendom följer andra regler, redan av den praktiska orsaken att man inte kan ge en skog eller ett hus i handen på en mottagare.

skog metsäDu kan heller inte lita på, att en person som går i skogen eller bor i huset, har rätt att ge skogen eller huset som gåva. Han kan bara vara en hyresgäst eller olovligen gå i skogen.

Där är man tvungen att följa formkrav. Fast egendom kan överlåtas bara genom en skriftlig handling, som dessutom måste följa en viss form och ett offentligt köpvittne måste vara samtidigt närvarande.

Att rätt person överlåter, ger (eller säljer) fastigheten som gåva, kontrollerar man i lagfartsregistret.

Senare kommer jag att skriva närmare om hur man säljer eller ger en lägenhet.

copyright logo 2011 Berndt Holmström

Image: Master isolated images / FreeDigitalPhotos.net

Image: porbital / FreeDigitalPhotos.net

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *