Kommande juristfrön

Jag får nu och då besök av skolklasser, som är intresserade av vad det betyder att vara jurist.

Jag har inget emot att visa mitt kontor och berätta – nya jurister behövs hela tiden i vårt land.

Intresset brukar vara stort och ibland kommer det också många frågor.

För att vara tydligare och visualisera det jag berättar har jag gjort nedanstående Power Point föredrag. Åsikterna där är mina egna och syftar inte till att vara exakta eller allomfattande, men en fingervisning i studierådgivningssyfte.

Föredraget kan du se här: Information om juristyrket (för skolklasser etc)

En sak, jag inte nämner i presentationen är frågan om de olika yrkesbeteckningarna:

1. jurist, juris kandidat (JuK) (äldre) och juris magister (jur.mag/JM) (nuvarande) => en person som tagit högskolexamen i juridik

2. vicehäradshövdning => en person som gjort en tilläggsutbildning för att ha kompetens att fungera som domare

3. advokat => en person som praktiserat vid en juridisk byrå och därefter godkänts i en advokatexamen. Övervakas av advokatförbundet i Finland.

4. Tingsdomare => domare i lägre domstol (tingsrätt), lagman => chef för tingsrätten

 

copyright sign2012 Berndt Holmström


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *