Inför en bouppteckning – minneslista


 1. Seidi Lönnqvist

  Hej
  Jag är intresserad av att få prisuppgift på en bouppteckning. Detta gäller min far. Han ägde inga fastigheter så detta bör bli en enkel bouppteckning.
  Alltså: ett capris, tack
  Vänlig hälsning
  Seidi Lönnqvist

 2. Tyvärr har den här kommentaren försvunnit i flödet av spam som kommer varje dag..

  Priset på en bouppteckning beror inte bara på vilken egendom som finns utan i hög grad också på hur omfattande utredning blir som behövs som grund.

  Om man äger bara hus och ett bankkonto OCH inte har flyttat mera än 1-2 ggr under sitt liv ligger priset kring 750-800 euro (utan mvs). (svaret givet år 2015)

  Det största boet jag haft krävde 85 släktutredningar och kostade en hel del mera…

  Det är därför omöjligt att ge ett fast pris på förhand, oberoende av hur litet boet är; släktutredningen kan i extrema fall bli mångfalt dyrare än boets innehåll skulle indikera.

  Detta beror på att vi (ännu) har ett system i Finland när varje flyttning kräver skild beställning från församlingen eller magistraten och en flyttning t.ex år 1954 till Karis och en flyttning tillbaka år 1985 kräver vanligen två beställningar från Karis. Flyttningarna är inte sammankopplade och när man ger info om år 1954 ser personalen inte att samma person kommit tillbaka år 1985. Det framkommer först när man har (från en annan församling) inflyttningsdag..

  Givetvis om boets egendom är omfattande och kräver utredning är det också en höjande faktor genom mera tidsåtgång.

 3. Min far gick bort vid påsk 75 år gammal. Jag är är enda barnet. Har fått reda på omvägar att att han har skrivit halva testementet till mig och till sin fd sambo som han har separet från för ca 4-5 år sedan, men de har varit goda vännareoch skilts som det. Har han rätt rätt att göra så ?
  Han har ett hus /fastighet

  • Hej

   Såsom barn har du ett skydd i form av din laglott som utgör hälften av ditt normala arv.

   Din far får alltså testamentera bort hälften av sin förmögenhet och du har rätt till den andra hälften, alltså din laglott.

   Svar på din fråga: Jo, din far får göra så här om du ändå får minst hälften av boets värde i annan egendom. Jag utgår från att din far var mentalt i skick och förstod vad han gjorde när han skrev testamentet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *