30 veckotimmar

 

Varierande arbetsuppgifter

Jag har alltid tyckt om att undervisa och under min karriär har jag hela tiden i korta perioder fått den möjligheten.

Redan under skoltiden höll jag morgonsamlingar och under åren har jag undervisat i Sjöfartsläroverket (Åland), Medborgarinstitut, Öppna Högskolor, Yrkes- och Yrkeshögskolor etc.

Förutom ett visst påbrå från min far, som är folkskollärare, upplever jag att det är uppfriskande att undervisa. Dessutom ger det mig anledning att uppdatera mina kunskaper och förtydliga ämnet för mig själv, vilket oftast är hälsosamt.

Efterhand som åldern ökat är det också fräscht med kontakten med yngre människor och erfarenheten ger den fördelen, att jag alltid kan ge praktiska exempel på hur det jag undervisar om fungerar i verkligheten.

Nu fick jag plötsligt den här möjligheten igen: Västra Nylands folkhögskola stod utan en sjukskriven lärare och jag fick hoppa in för att sköta en trettio timmars kurs i skatterätt, inte det lättaste av ämnen att undervisa i.Efterhand som åldern ökat är det också fräscht med kontakten med yngre människor och erfarenheten ger den fördelen, att jag alltid kan ge praktiska exempel på hur det jag undervisar om fungerar i verkligheten.

Även om min arbetssituation just nu är ganska ansträngd, valde jag ändå, med ovannämnda motiveringar, att ställa upp. Det kan betyda att arbetet med min hemsida och nya uppgifter hit får vänta lite, men det blir säkert något om skatterätt längre fram mot våren!

svart griffeltavla

copyright logo 2012 Berndt Holmström

Picture: copyright http://www.sxc.hu/profile/Plusverde

 


Viss tids arbetsavtal

 

S.k. viss tids arbetsavtal

En svår fråga har alltid varit, i vilken mån en arbetsgivare får anställa en person på viss tids avtal, och när avtalen bör anses utgöra en fast anställning.

Huvudregeln är, att korta avtal efter varandra, också med en kort tid ledigt emellan, som helhet skall betraktas som fast anställning. Frågan är bara om gränsen går vid 2, 4 eller 6 avtal efter varandra?

Nu har Högsta Domstolen gett ett färskt utslag, som förtydligar frågan.

Enligt Finlex referat:

A hade åren 2000 – 2006 nästan oavbrutet varit anställd hos en arbetskrafts- och näringscentral (TE-central) i åtta arbetsförhållanden för viss tid. Medel till A:s lön hade delvis erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden i form av tekniskt stöd. A:s arbetsuppgifter hade till sin natur varit allmänna kontorsuppgifter som var av liknande art och som hänförde sig till den vanliga och bestående verksamheten vid TE-centralen. Av de skäl som framgår av domen ansåg Högsta domstolen att TE-centralen inte hade grundad anledning att ingå arbetsavtalen med A på viss tid. HD 2012:2

Det intressanta här är, att det inte hjälpte fast arbetsgivarens finansiering var bitvis och man sålunda inte kunde ha anställt personen för längre tid. Åtta arbetsförhållanden på kort tid i rad överskrider sålunda tröskeln.

L'inégalité

copyright logo 2012 Berndt Holmström

Bilden: By Frachet (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0],
via Wikimedia Commons


Nytt år – ny arvsskatt

 Arvsskatten stiger

Staten ihåggkommer som vanligt sina medborgare vid årsskiftet med nya bestämmelser och skatter, så även i år 2012.

Regeln är att nära arvingar betalar skatt enligt första skattegruppen, och där har den högsta skatten hittills varit 13 %. Nu har en ny skattegräns införts, som startar från 200.000 euro varifrån skatten är 16 %.

Arv under 20.000 euro är skattefria.

Detta räknas per arvinge, så är man flere som ärver skall skatten räknas skilt för var och en.

Ett arv på totalt 200.000 euro med 4 barn betyder en arvslott på 50.000 euro per man och en skatt på 1.500 euro + 10% på 10.000 (över gränsen 40.000 e i tabellen).

Make/maka, barn ärver enligt första gruppen, medan alla andra arvingar, både släkt och ickesläkt ärver enligt grupp II (se bild nedan).

arvsskatt, tabell, grupp 1,

arvsskattegrupperna

arvsskattegruppen II

Tabellerna från Finlex

copyright logo 2012 Berndt Holmström

 


Arvsregler

Arv kort 2011

copyright logo 2011 Berndt Holmström

Äktenskapet

Äktenskapet, giftorätten och reglerna kring det presenteras kort i denna föredragsserie.

Äktenskapet dec 2011

Serien kommer att utökas efterhand likasom videoföredragen. Kolla hemsidan för mera information!
copyright logo 2011 Berndt Holmström

 


Gåvor (i juletid)

I skrivande stund är det en vecka till jul och sålunda en passlig tid att ta upp juridiken kring gåvor.

När det gäller gåvor bör man skilja på lösa gåvor, saker man kan ta i handen, och fast egendom, mark och skog.

Lös egendom som gåva

Huvudregeln är att lös egendom ägs av den som har egendomen i sin hand. Detta betyder i klarspråk, att gåvan byter ägare när man ger den i handen på mottagaren.Lahjapaketti gåvopaket

Detta är ganska naturligt och på så sätt enkelt för en utomstående att förstå. Går jag och bär på en dator eller en telefon, kan alla utgå från att det är min dator eller min telefon.

Samtidigt kan man lita på att en person, som ger sin dator åt mig är ägare, eftersom han har datorn han ger i sin hand.

Undantaget är givetvis om det finns något som får mig att tvivla på att detta är rätt. En person som kommer utspringande från en butik där en vissla tjuter och personer ropar efter honom, och han slänger en telefon i handen på mig och säger: ”här, du får den här” förstår ju alla att det inte stämmer.

Som alltid i juridik är det sunt förnuft som gäller.

Ger man ett gåvolöfte offentligt är man bunden av det. Står man alltså upp på en allmän fest och lovar att ”du, min son, skall få en bil i morgon när du fyller 18 år” har man gjort ett bindande löfte. Hur man sedan driver in bilen om gåvogivaren sen inte kan fullfölja gåvan är en annan sak.

Vill man vara säker på att både en gåva och ett gåvolöfte håller kan man alltid bekräfta handlingen eller löftet skriftligen.

Dessutom måste både gåvogivaren och gåvotagaren ha rättslig handlingsförmåga, ha rätt att göra rättsliga handlingar, de får inte vara minderåriga eller under intressebevakare.

Fast egendom

Fast egendom följer andra regler, redan av den praktiska orsaken att man inte kan ge en skog eller ett hus i handen på en mottagare.

skog metsäDu kan heller inte lita på, att en person som går i skogen eller bor i huset, har rätt att ge skogen eller huset som gåva. Han kan bara vara en hyresgäst eller olovligen gå i skogen.

Där är man tvungen att följa formkrav. Fast egendom kan överlåtas bara genom en skriftlig handling, som dessutom måste följa en viss form och ett offentligt köpvittne måste vara samtidigt närvarande.

Att rätt person överlåter, ger (eller säljer) fastigheten som gåva, kontrollerar man i lagfartsregistret.

Senare kommer jag att skriva närmare om hur man säljer eller ger en lägenhet.

copyright logo 2011 Berndt Holmström

Image: Master isolated images / FreeDigitalPhotos.net

Image: porbital / FreeDigitalPhotos.net

 

 

 


Tävling på gång

Nu sätter vi fart på sidans Facebook!

Bland alla FB-vänner utlottar jag en juridisk konsultation till ett värde om 200 euro (inkl mvs) när vännernas antal uppgår till 300 st.

Spräcker vi 500 vänner lottar jag ännu ut en 400 euros konsultation.

Ingen tidtabell, men jag hoppas första målet nås före 31.1.2012.

Presentkortet får användas till valfri konsultation, också som delbetalning till ett större ärende, det får ges som gåva och det har ingen tidsbegränsning.

För att bli vän till sidan måste du antingen klicka på FB-rutan till höger =>
om bloggen här eller gå till sidan och klicka “Gilla” högst upp på sidan!

man trowing euros in the air

Image: Ambro / FreeDigitalPhotos.net

 


Videoföredrag

En tanke jag har med denna nya sida är att jag regelbundet skall producera korta videoföredrag om olika juridiska frågor och Power Point föredrag.

Den första av dessa är nu färdiga och kan dels hittas på Youtube och dels på denna sida via länken Frågor och Svar/föredrag.

Jag hoppas att alla har nytta av att lyssna och att jag lyckas förklara så att man förstår!

Om något förblir oklart hoppas jag på många kommentarer och frågor så kan jag förbättra och kanske göra något tillägg!

Så småningom kommer det – senare – att komma den bok jag nu skriver på med temat Arv och testamenten. Före det kommer möjligen någon kortare bok och då skall ni lägga adressen www.smilanova.fi på minnet, för via den kommer mina alster att finnas tillgängliga. Men det blir alltså lite senare, och det berättar jag säkert på denna sida!

Nu alltså föredraget om vem som behöver ett testamente.

 En bild av en kinesisk kejsares sista vilja och testamente (Wikimedia Commons,  licensfri)

Enjoy!

copyright 2011 Berndt Holmström


Nytt kontor

Den stora flyttdagen kom och gick.

Östermans Alltrans skötte flyttet med professionell precision. Också det tunga kassaskåpet åkte upp över trappan till andra våningen nästan som en dans.

Nu kommer det att ta några veckor att få allting på sin nya plats, men jag tar emot kunder genast från måndagen den 28.11 normalt.

Kassaskåpet lyckligt på andra våningen - kassakaappi vihdoin toisessa kerroksessa(Kassaskåpet uppe på andra våningen)

Tillsammans med min samarbetspartner, PNC Service Oy Ab kan vi erbjuda heltäckande tjänster från juridik i alla dess former samt bokföring och disponentskap med sakkunskap. Jag tror att både vi och kunderna drar nytta av vårt samarbete.

Officiell invigning av de nya utrymmena blir det fredagen den 9 december. Närmare i tidningspressen och på denna sida senare.

Och den nya adressen är alltså Posthuset i Karis, Centralgatan 86 -88, 2 våningen. Se närmare på kontaktsidan samt bilderna.

copyright 2011 Berndt Holmström


Framtiden

Framtiden ligger i elektroniska media.
Så småningom kommer vi inte ens att tänka på, att vi surfar ut på nätet för att söka information, utan det sker omedvetet, via olika apparater.

Ett av mina projekt är att sammanställa en bok, med information om sådant, varje människa bör veta om arv och testamenten.

bild av en kindle ereaderI dagens situationen ser jag det så, att boken i första hand bör finnas elektroniskt, att läsas på en eplatta, Kindle, eReader eller iPad. Boken kommer givetvis också att finnas i pappersform.

Under år 2012 kommer jag sålunda att publicera en bok i ämnet, uttryckligen skriven på ett sådant sätt, att man förstår texten utan någon förhandskunskap.

Närmare information om den här skrivar- och skaparprocessen kan man läsa på min blogg Publicera en bok.

En första förhandstitt på i vilken stil boken kommer att vara kan man läsa på denna länk.

 

copyright sign 2011 Berndt Holmström
Image: Tina Phillips / FreeDigitalPhotos.net