Category Archives: dement

När är man myndig för att göra affärer?

Det kan vara svårt ibland att veta, när man är så gammal - eller i sådant skick att man kan göra det som kallas rättshandlingar, på vanlig svenska när man får göra affärer.

Dels beror det på vilken ålder man har, och dels på i vilket skick man annars är, främst psykiskt.

En dement person måste skyddas från sig själv och fråntas rätten att göra affärer. Ofta får en sådan person nog köpa mat och andra småsaker, men har inte rätt att t.ex sälja sitt hus.

Samma regel gäller för en ung person. Hans psyke är ännu inte så utvecklat, att han kan inse vad som är fel eller rätt i ett större köp, t.ex av en moped för flere tusen euro.

Tips: om du är en affärsägare eller försäljare: var aktsam om en tonåring vill göra affärer! Vid större köp, typ stereo, moped eller liknande är det säkrast att kräva att ungdomens föräldrar bekräftar att köpet får göras. I värsta fall kan du annars som företagare vara tvungen att godkänna att köpet återgår på föräldrarnas uppmaning.

Även mindre barn kan dock skickas till butiken för att köpa mjölk och smör – och kanske en påse godis.

Nedanstående korta bildserie förtydligare de här problemen en aning!