Meritförteckning

Personuppgifter

Namn: Berndt Carl Magnus Holmström Födelsetid: 1953 Svartå, Karis Civilstånd: gift, fru FM Karola Holmström Barn: Mikael, Maria och Minna

Utbildning

student 1972 från Virkby samskola juriskandidat 1979 från Helsingfors univ. vicehäradshövding 1983

Arbetserfarenhet

egen företagare 1.10.2005 => föreläsare vid Västra Nylands Folkhögskola, juridisk prep.kurs gästföreläsare vid Novias Entro-projekt hösten 2011 timlärare vid Yrkeshögskolan Sydväst/Novia, juridik 2007-2010 bankjurist och notariatchef vid Andelsbanken Raseborg 1984 -2005 timlärare i Handelsläroverket i Ekenäs, juridik 1985-86 tf tingsdomare vid Ålands domsaga 1984 allmänt rättsbiträde i landskapet Åland 1980-84 timlärare i juridik vid Ålands Sjöfartsläroverk för styrmansklasserna 1980-84 anställd vid advokatbyrå Schultz & Köhler i Åbo 1979-80 generalsekreterare vid Åbo Akademis Studentkår 1977-79 vikarierande länsman i Pargas länsmansdistrikt sommartid åren 1977-79

Kommunala förtroendeuppdrag

ordförande för miljönämnden i Karis stad 2007-2008 suppleant i Karis stads stadsstyrelse 1995 -96, ordinarie medlem 1998 medlem i Karis stads personalsektion 1995 -96 och i ekonomisektionen 1998 fullmäktigemedlem i Karis församling 1995 – 2002 ordförande för centralvalnämnden i Karis stad 1988 – 1999 sekreterare för centralkommittén för landskapsvalet i landskapet Åland 1983 Åbo polisdelegation, suppleant 1977 – 78, medlem 1978 – 80

Organisationserfarenhet

medlem i Västra Nylands handelskammares revisionsutskott 2009 => ordförande för Finlands Röda Kors, Karis avdelning 1999 – 2007 medlem i Lions Club Karis-Karjaa rf sedan 1988, pres. 95-96, Röda Fjäder-ansvarig 1999, “Anka-general” år 2004 (initierade Ank-racet) styrelsemedlem och delvis kassör i Karis Gårds- och bostadsförening rf 1985 – 1988, ordförande och kassör 1990 – 1995, kassör 1995 Akava-Åland rf styrelsemedlem och förhandlingschef 1982, – 83 och -84 Akava-Åland rf:s förtroendeman vid Ålands landsskapsstyrelses centralförvaltning 1982 – 1984 Juridiska Föreningen i Finland, Ålandsavdelningens styrelsemedlem och sekreterare 1982 – 84 Juristklubben Codex depositor, intendent och biträdande klubbhövding 1974, ordförande 1975 Nylands Nation, styrelsemedlem samt informationssekreterare 1974 Helsingfors Universitets Studentkår: styrelsemedlem 1975, medlem i socialutskottet 1975, medlem i företagsutskottet 1975 – 76 Gaudeamus Ab:s direktion 1975 – 76 Lakimiesliiton Kustannus Oy, Codex representant i direktionen 1975 – 76 Mittenstudenterna vid Helsingfors Universitet, styrelsemedlem 1975 och ordförande 1976 Förbundet för Framstegsvänlig Rättspolitik, styrelsemedlem 1976 och medlem i studentsektionen vid Helsingfors Universitets styrelse 1975 -76 Hyresgästföreningen vid Åbo studentby, fullmäktigemedlem 1978 Finlands svenska DX-förbund rf, styrelsemedlem 1970-71, 1977, ordförande 1978 – 80 Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Västra Nylands Förbundsstyrelse, styrelsemedlem 1969 – 70 Elevrådet vid Virkby Samskola, ordförande 1969 – 70 Kristliga Gymnasistgruppen vid Virkby Samskola, ordförande 1968 – 69

Övrigt

genomgått Andelsbanksinstitutets förmansutbildning 1988 – 1989 deltagit i regelbunden fortbildning inom juridiken samt bankverksamheten, både på Juristförbundets kurser samt på Andelsbanks-institutet föreläsare vid Ålands Högskola, höstterminen 1984; introduktionskurs i juridik enligt Svenska Handelshögskolans fordringar föreläsare vid Medborgarinstitutet i Mariehamn; allmän kurs i juridik läsåren 1980 – 81 och 1981-82 föreläst olika kurser vid Karjaan kansalaisopisto och vid Karis Svenska medborgarinstitut, numera Medborgar-institutet Raseborg styrelsemedlem i As Oy Karjaan Lasse 1985- 1991, 2008 =>, ordförande 1991 – 2000, disponent 2000 – 2007 styrelsemedlem i Bostads Ab Långbackagatan 1984-85 medlem i styrelsen för Bostadsandelslaget Godby Centrum 1983 – 84 medlem i styrelsen för Bostads Ab Valpurinrinne i Åbo 1980 intyg över lilla språkprovet 2.11.79 Karis arbetarinstituts kurs i maskinskrivning 1967 – 68

Fritidsintressen

ADB på persondatorer, Internet kontakter, samhälls- och socialpolitik, släktforskning, gamla sedlar och mynt