Testamentti – Eri testamenttilajista

Testamentit ovat aina kiinnostavia. Usein niistä puhutaan vasta kun ikä jo alkaa painaa ja alamme ajatella perillisiämme, mutta olisi ehkä parempi kirjoittaa testamentti jo huomattavasti nuoremmalla iällä.

Valitettavasti kukaan meistä ei tiedä milloin aikamme loppuu ja milloin testamenttiamme tarvitaan.

Testamentit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: omistusoikeus- sekä hallinta- tai käyttöoikeustestamentit.

 

Omistusoikeustestamentti

 

Omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että testamentattu omaisuus tulee perilliselle täydellä omistusoikeudella, ja hän saa tehdä sen kanssa mitä lystää.

Tämä muoto on usein hyvä vaihtoehto, koska se antaa täyden vapauden saajalleen.

Vapaudella on kuitenkin hintansa, perintövero maksetaan koko perittävästä omaisuudesta.

 

Kyttöoikeustestamentti

 

Käyttöoikeustestamentilla saaja saa oikeuden käyttää perittyä omaisuutta, muttei omistajan ominaisuudessa,  hän ei saa myydä sitä tai omasta puolestaan tehdä siitä testamenttia, kiinnittä sitä tai antaa sitä lahjana.

Paitsi käyttää omaisuutta, saaja saa myös nostaa pankkitilin korot, asunnon vuokratulot jne

Toisaalta saajan perintövero on alhaisempi.

Paha puoli on tietysti se, että saaja tässä tapauksessa ei voi tehdä mitä lystää omaisuudella, niin kuin omistaja voi. Omistajat voivat olla esimerkiksi lapset.

 

Milloin mitäkin testamenttia käytetään?

 

Usein ehdotetaan melkein automaattisesti, että käyttöoikeustestamentti on paras ratkaisu, perintöverovoiton takia.

Voimme kuvitella, että vanhempi pariskunta omistaa omakotitalon. Heillä on kaksi lasta.

He kirjoittavat käyttöoikeustestamentin niin, että omistusoikeus siirtyy lapsille, mutta  jäljellejäänyt saa oikeuden käyttää sekä taloa että pankkitilejä.

Mies kuolee ensin. Kaikki pankkitilit olivat hänen nimellään.

Puolet omaisuudesta lankeaa jäljellejääneelle avio-oikeuden kautta.

Leski elää talossa vielä kymmenen vuotta mutta on sen jälkeen niin huonossa kunnossa, että hän haluaa päästä lumenluonnista ja lehtien haravoimisesta. Hän tahtoo myydä talon ja muuttaa keskustan kerrostaloon.

Hän otaksuu että lapset mielellään omistajana antavat hänelle suostumuksensa.

Yksi lapsista on naimisissa hyvin taloudellisen henkilön kanssa. Tämä johtaa siihen, että lapsi kieltäytyy antamasta suostumuksensa myyntiin, koska hän laskee että talon arvo lähiaikoina nousee kun kaupunki parastaikaa  kaavoittaa alueen uudestaan.

Lesken on ostettava uusi asunto omilla rahoillaan, jos ne riittävät, tai muutettava vuokra-asuntoon.

Tämä ei ehkä ollut se suoja, jonka pariskunta oli ajatellut saavansa, säästettyään perintöverossa pari tuhatta. Omistusoikeustestamentti olisi suojannut paremmin.

 

Erikoistapaus

 

Tuore oikeustapaus (KO 2009:104) on laajentanut testamentin tulkintamahdollisuuksia, ja tänä päivänä on mahdollista antaa saajalle mahdollisuus valita, jos hän ottaa testamentatun omaisuuden vastaan omistusoikeuksin tai vaan käyttöoikeutena. Tämä voi jossain tapauksessa olla hyvä vaihtoehto. Tässä on tekstin muotoilu erittäin tärkeää, ja ammattiapua tarvitaan.

 

Legaatti

 

Kolmas testamenttivaihtoehto on että määrätään konkreettisesta omaisuudesta, joka annetaan tietylle henkilölle tai yhdistykselle, tehdään legaatti.

Tämä voidaan yhdistää muihin testamentin yllä mainittuihin vaihtoehtoihin. Testamentti voi siten sisältää yleisen määräyksen, että omaisuus lankeaa Petrille, paitsi nojatuoli joka menee Leenalle (legaattina).

====

Testamentin voi siten muotoilla hyvinkin lyhyesti, tai myös monena sivuna ja monimutkaisena. Tärkeää on että teksti on sovitettu juuri testamentin tekijän tarpeisiin. Valmis kirjasta poimittu malli harvoin sopii semmosenaan.

Tämä voidaan varmistaa vain tapaamalla lakimiehen, joka kartoittaa kokonaiskuvan ja myös huomioi mahdolliset ongelmat tulevaisuudessa.