Juristbyrå Berndt Holmström tar inte nya kunder från den 1.3.2018
  

 Nybliven pensionär:

Jag rekommenderar dig att bekanta dig med mina grundläggande kurser om äktenskap, skilsmässa, äktenskapsförord, fastighetsrätt, arv, skifte, samboskap mm på www.juridikpanatet.fi.  

 

Har du konkreta frågor rekommenderar jag att du kontaktar Pamela Fredenberg.

Undantagsvis kan jag sköta enkla ärenden för gamla/nya kunder, beroende på min privata tidtabell.  Jag förbehåller mig rätt att avböja och välja vilka uppdrag  jag i så fall tar.

Skriv då till min email berndt.holmstromATsurfnet.fi och lämna ett bud, så svarar jag när jag hinner. Obs: inte brådskande ärenden.

Jag fungerar också som offentligt köpvittne fram till den 4.5.2018 då jag faller för ålderbestämmelsen i lagen.

Berndt Holmström, vicehäradshövding

 

PS Min arbetstelefon är bortkopplad.

Partner inom bokförings- och disponentärenden är PNC Service Ab