Tag Archives: lakiosa

Videoföredrag

En tanke jag har med denna nya sida är att jag regelbundet skall producera korta videoföredrag om olika juridiska frågor och Power Point föredrag.

Den första av dessa är nu färdiga och kan dels hittas på Youtube och dels på denna sida via länken Frågor och Svar/föredrag.

Jag hoppas att alla har nytta av att lyssna och att jag lyckas förklara så att man förstår!

Om något förblir oklart hoppas jag på många kommentarer och frågor så kan jag förbättra och kanske göra något tillägg!

Så småningom kommer det – senare – att komma den bok jag nu skriver på med temat Arv och testamenten. Före det kommer möjligen någon kortare bok och då skall ni lägga adressen www.smilanova.fi på minnet, för via den kommer mina alster att finnas tillgängliga. Men det blir alltså lite senare, och det berättar jag säkert på denna sida!

Nu alltså föredraget om vem som behöver ett testamente.

 En bild av en kinesisk kejsares sista vilja och testamente (Wikimedia Commons,  licensfri)

Enjoy!

copyright 2011 Berndt Holmström